Firma Kvalitetsvand.dk

.....energifyldt drikkevand på kildevandsniveau

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Forside

Firma Kvalitetsvand
15 års erfaring med vandbehandling

Vi er specialister i vand!
Vi forhandler produkter til re-vitalisering og rensning af drikkevand!


Vanddråbe 2Special produkter, bl.a.:
• En
ergi-penne, Energi-plader mv. (revitalisering)
• Enheder til i
nstallation (revitalisering)
• Effektiv rensning af drikkevand
  
(semi-professionelle kulfiltre)

 Information og direkte bestilling:
 Tlf. 22 40 12 09
 Vi sender til hele landet!


Helt rent, blødt og lækkert drikkevand!
Vand er vores vigtigste fødemiddel, og det skal være helt rent samt
re-vitaliseret, fx. med energistave, energiplader eller ved installation på
husets hovedvandledning!

Kildevandskvalitet - Lige fra vandhanen!

Energi-stav 

 

 
Se mere vandvitalisering >>


Johan Grander

Den Østrigske naturforsker og hans forgænger Viktor Schauberger fandt for mange
år siden
ud af, at molekylestrukturen i vand er en altafgørende faktor for vands energi
og kvalitet. Han fandt en metode til at re-vitalisere vand ved at re-strukturere og gen-
skabe strukturen i ’ødelagt’ vand!

Se mere om vand vitalisering og Johan Grander og produkter fra GranderEffektiv total rensning af drikkevand:
Semi-professionelt super effektivt kulfilter!

HK-1MÜW
Renser vandet op
til sterilt niveau!


REISER BLOCKFILTER® >>
OBS! -
Filteret er anbefalet af Grander i Østrig!


Information og bestilling på 22 40 12 09

-  Rensning og re-strukturering af drikkevand!  -
 

V_handknude


Forureningen af vores drikkevand er stof til eftertanke!
Opfattelsen af, at vi fortsat ukritisk kan drikke vores postevand uden
problemer bliver sat mere og mere i relief.
 
 

Vand er vores vigtigste fødemiddel, men manglende vandressourcer og
forureningen af
disse ressourcer er et alvorligt problem i vandforsyningerne landet over.

Store oversvømmelser (~klimaændringer!), opstuvning til terræn og infiltrering med
kloakvand, nedsivninger fra giftgrunde, landbrugets spredning af gylle gennem årtier samt
mange landmænds forbrug af forbudte og giftige gødnings- og sprøjtemidler oma., er sandsynlige medvirkende år-
sager til forureningsproblemerne af vores drikkevand, og vort vandmiljø iøvrigt.

Landbruget står for 90% af forbruget af sprøjtemidler i DK. Markerne belastes hvert år af store mængder
pesticider, PCB, herbicider (ukrudtsmidler), medicin-/antibiotikarester og tungmetaller som fx zink (sandsynligvis fra
svinegylle), hormonstoffer oma..
Mange steder er der registreret inficering af flere af disse for drikkevand så skadelige stoffer i de øverste
grundvandslag og i selve grundvandet. Dette er
med til hvert år at lukke mange vandboringer i Danmark, og alene
i perioden 2002-2009 lukkede Miljøstyrelsen 752 boringer, altså over 100 boringer om året, og meget tyder på, at
udviklingen fortsætter. Nuværende og tidligere tiders forsømmelser koblet med ukendte nedsivningstider, gør disse
forhold til en tikkende bombe.

De kraftige regnskyl og de oversvømmelser der følger mange steder, skaber oftere og oftere akutte og ubeha-
gelige situationer, fordi  E-Coli-bakterier (tarmbakterier) eller anden bakteriel forurening på forskellige måder inficerer
drikke vandet, og forbrugerne pålægges at koge deres vand og tage andre forholdsregler, for ikke at blive syge.


vandtudTrods alle bestræbelser fra vores vandværker kommer forurenende stoffer - om end kun
i lave doser - ud af vores vandhaner, fordi vand-regulativerne har tilladt tilstedeværelsen af
en del stoffer inden for visse grænser. Men, der findes tusindvis af kemiske stoffer, som man
ikke analysere for, og som findes uspecificerede i vores drikkevand. Senest er det konstateret,
at den meget farlige gift glyphosat, som stammer fra ukrudtsmidlet Roundup, også kan være
til stede i grundvandet!

Du kan forbedre kvaliteten af Dit drikkevand med vores ekstremt effek-
tive Reiser Blockfilter® og genoprette energien og vitaliteten med pro-
dukter til revitalisering af vandet.


Ring for yderlig vejledning og køb på  22 40 12 09

Gå ikke på kompromis med Dit drikkevand - Få det renset ogvitaliseret!

 

 

Firma-info:

CVR: 27015409

Firma KvalitetsVand
'Huset ved Havnen'
Stormøllevej 17A.
4600 Køge

Åbningstider butik:
Onsdage 09.00 - 17.30
Andre dage, ring for aftale.

Telefontid:
Mandag - fredag
09.00 - 17.00

22 40 12 09
jba@kvalitetsvand.dk